Internet Archive BookReader

Beschryvinghe ende historische verhael van het Gout koninckrijck van Gunea anders de Gout-Custe de Mina genaemt liggende in het deel van Africa